De hoofdactiviteit van CSANI.com is het afhandelen van internationale geldtransfers. “Batumi International Service” Invest Group Tel Aviv Israel biedt tevens in het kader van het CSANI.com-project korte-termijn opties aan gebaseerd op de ontwikkelingen op de valutamarkten.
Als je een rekening in ons systeem opent - zowel die met MAC-identificatie als die traditioneel met login-wachtwoord wordt geïdentificeerd - wordt er automatisch in het systeem naast de rekening voor de geldtransfers zoals beschreven onder het tabblad “money transfers” van deze website automatisch een kasrekening geopend voor de afhandeling van derivatentransacties. Deze rekening wordt automatisch geopend op het moment van het eerste gebruik van de client-side-applicatie waarmee opdrachten gegeven worden op de markt van financiële derivaten aangeboden door CSANI. Elke keer dat één van de transactie-platforms wordt bezocht die zich onder het tabblad “derivatives platforms” bevinden, worden automatisch alle middelen van de lopende rekening overgemaakt naar de kasrekening ter afhandeling van alle derivatentransacties. Op het moment dat de client-side-applicatie van het investeringsplatform wordt gesloten of tijdens de uitbetaling via “CSANI money transfers”worden alle middelen automatisch terug overgemaakt naar de lopende rekening bij “CSANI money transfers”.


Over het investeringsplatform


CSANI is de eerste en grootste aanbieder ter wereld van ultrakorte-termijn opties op de valutamarkt. De opties aangeboden door CSANI hebben een “Europese” looptijd - ze kunnen niet voortijdig gesloten worden, maar uitsluitend op het moment dat ze uitgeoefend worden en hebben altijd een discrete uitbetalingsstructuur - elke optie beschikt over een beperkte hoeveelheid mogelijkheden tot uitbetaling.

Alhoewel financiële derivaten met zulke kenmerken bekend zijn op de financiële markten, heeft CSANI het als eerste aangedurfd om opties met zulke korte looptijden als 10 minuten, 5 minuten, 1 minuut, 10 seconden, 5 seconden aan te bieden, en in mei 2010 hebben we zelfs een 1-seconde-optie ingevoerd (!!).

In principe zijn onze opties gericht aan speculanten die uitgaan van de zogenaamde “technische analyse” - speciaal voor hen hebben wij onze online platformgrafieken van onderliggende instrumenten van de opties die wij aanbieden ter beschikking gesteld en elke speculant kan - een CALL(*) kopen als hij denkt dat de waarde zal stijgen of een PUT-optie (**) kopen als hij vermoedt dat de waarde zal dalen. De speculant kiest zelf zijn inzet voor de optie en kiest het aantal mogelijke uitbetalingen dat de optie te bieden heeft, hij bepaalt zelf de looptijd en het onderliggende instrument op basis waarvan de uitbetaling wordt vastgesteld.

Het CSANI-investeringsplatform ontstond met als onderliggend instrument alleen het valutapaar EUR/USD in de aanbieding, maar als gevolg van de door ons niet gewenste volatiliteit van dit instrument hebben wij een aanvullend instrument ingevoerd dat het gewogen gemiddelde van de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van 30 belangrijke valuta´s. De volledige valutalijst vind je hier, en het actuele gewicht van de dollar dat door ons gebruikt wordt om deze index samen te stellen vind je hier. De gewichten in de index “USD index” (zo hebben wij hem genoemd) worden dagelijks om middernacht door ons op zo´n wijze opnieuw berekend, dat het aandeel van elke valuta in de index gelijk is: zodat de relatieve verandering van elke valuta ten opzichte van de dollar op de “USD index” ongeacht de valuta dezelfde invloed heeft. De nieuwe gewichten moeten op het moment van vaststelling van de waarde van de “USD index” zich op hetzelfde niveau bevinden als hetgeen aangegeven door de oude gewichten. Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat de “USD index” niet afwijkt van de meest professionele beursindexen en is gewoon beter dan het merendeel van deze indexen.

Ons investeringsplatform is hoofdzakelijk gericht op speculanten die van technische analyses gebruik maken. Als men echter de technische analyse zou afwijzen, omdat in de verste verten niet mogelijk zou zijn hiermee de prijsschommelingen te voorspellen, dan zijn de korte-termijn opties van CSANI in wezen valutaderivaten van de volatiliteit van wisselkoersen. En ja - als op het moment dat er een transactie afgesloten wordt op het CSANI-platform en het onderliggende instrument aan sterke schommelingen onderhevig is, dan zal een CSANI-optie met grotere waarschijnlijkheid hogere uitbetalingen scoren; als echter de dynamiek van het onderliggende instrument beduidend onder het door ons voorspelde niveau ligt, dan is er een kans dat we helemaal geen uitbetaling zullen hebben. Voor speculanten met juist zo´n professionele houding - die willen rivaliseren met CSANI op het gebied van het voorspellen van toekomstige volatiliteit, hebben we een platform in de aanbieding dat in plaats van twee knoppen “BET+” en “BET-” (voor het kopen van CALL(*) en PUT(**)-opties) één enkele knop “BET” heeft. De functie van deze knop berust op de deling van de actuele inzet in tweeën en het gelijktijdig kopen van zowel een PUT- als een CALL-optie voor een overeenkomstig gedeelte van de gedeelde inzet. Het is niet van belang of het onderliggende instrument stijgt of daalt. Belangrijk is alleen dat hij beduidend afwijkt van de koers waarvoor je de optie gekocht hebt.
Een bijkomende verbetering die wij in ons online investeringsplatform hebben geïmplementeerd is de mogelijkheid om de de historie van de noteringen van een betreffende onderliggend instrument in te zien en in een grafiek kunnen de vijf laatste afgesloten transacties worden weergegeven.

De noteringen van de onderliggende instrumenten van CSANI zijn het resultaat van noteringen van het bancaire transactieplatform Reuters-Eikon (X-tra), enkele van de belangrijkste forex market-makers en van de gesuggereerde prijzen blijkende uit de opdrachten van onze klanten binnen het CSANI-systeem. De aanwezigheid van de laatste factor leidt ertoe dat ook wanneer andere markten inactief zijn, het investeringsplatform nog steeds actief is dankzij een algoritme dat wijzelf de”geëmuleerde tabel van aanbiedingen op de optiemarkt” noemen. Dus zelfs ´s zaterdags en ´s zondags - zo lang als de gebruikers van CSANI actief blijven - zo lang blijft de koers op ons platform veranderlijk en kun je transacties afsluiten. Op elk gewenst moment kan de basiskoers EUR/USD of de notering van een willekeurig valutapaar met het instrument “USD index” gecontroleerd worden met behulp van het paneel voor het omrekenen van valuta aan de rechterkant van de pagina onder het tabblad “money transfers”. Deze noteringen gegen de koers weer van het onderliggende instrument voor de door ons aangeboden derivaten.

Als onze verplichtingen in één van de richtingen gaat die een onderliggend instrument kan opgaan en daarbij door ons gedefinieerde niveaus overschrijdt, dan kun je een koerswijziging van het onderliggende instrument verwachten. Dit soort koersaanpassingen trachten wij binnen een bepaalde bandbreedte te realiseren die aangegeven wordt door andere belangrijke forex-platforms op de markt.


In juni 2010 hebben we gelijktijdig met de invoering van de 1-seconde-optie tevens een visualisering van de uitbetaling van opties ingevoerd met behulp van zogenaamde “rollen” bekend van fruitautomaten. Sommige bij ons bekende gebruikers van CSANI vonden het nogal saai om alleen naar grafieken te staren en daarom besloten wij voor zulke speculanten de waarde van hun winst op andere wijze te verduidelijken, vijf zevens op een rij is voor sommigen overtuigender dat hun investering juist is geweest,dan kleine cijfertjes naast een grafiek. Vanaf het moment dat wij fruitautomaten ingevoerd hebben in CSANI werden ze heel populair, maar toch wordt de meeste omzet in het CSANI-systeem gemaakt op platforms zonder visualisering van de winst met behulp van deze animaties uit de kansspelwereld.

Over CSANI.com


Csani.com is een project van investeerder “Batumi International Service” Invest Group geregistreerd in de staat Israël met zetel in 29 Hamered Street, 68125 Tel-Aviv Israël, met het registratienummer in het Ministerie van Financiën van Israël: 514684778. De activiteiten van CSANI worden gereguleerd door de jurisdictie van Israël en overeenkomstig de beperkingen in de wet “The Securities Law,1968” heeft “Batumi International Services” het recht om aan staatsburgers van alle landen behalve aan staatsburgers van Israël alle mogelijke soorten financiële instrumenten aan te bieden en dat vormt de juridische grondslag voor ons functioneren. Tot voor kort beperkte onze interne procedure de gebruikersgroep van onze platforms tot landen waarin geen verbod geldt op investeringen op buitenlandse markten, maar na invoering van “CSANI money transfers” staan wij het toe dat bij ons personen rekeningen openen die onder de jurisdictie van dat soort landen vallen onder de voorwaarde dat zij geen van de door ons aangeboden financiële instrumenten kopen en alleen gebruikmaken van “CSANI money transfers”.


Voorzover het de programmeerkant van het speculatieve CSANI-platform betreft, werd dit - volgens ons - gecreëerd door de allerbeste specialisten op het gebied van de financiële instrumentering ter wereld. Het investeringsplatform CSANI was tot voor kort alleen via intranet-netwerken beschikbaar, nu is het systeem praktisch aan iedereen ter wereld gericht die toegang tot het internet hebben met uitzondering van staatsburgers van die staten waar een verbod op investeringen op buitenlandse financiële markten geldt.

In verband met misbruik gepleegd door belastingdiensten in sommige staten, werkt CSANI niet met derden samen (vooral niet met overheidsorganen van welke staat dan ook) op het gebied van informatieverstrekkig over operaties, saldi of winsten uit operaties met financiële instrumenten behaald door onze klanten. Een uitzondering op deze regel is het aanleveren van informatie over de geldtransfers binnen het kader van het “CSANI money transfers”-systeem voor rekeningen waarvoor minimaal één operatie door om het even welke self-service-kiosk die met “CSANI money transfers” samenwerkt werd gerealiseerd, op eerste verzoek van de exploitant van die kiosk als deze zo´n balans wenst. De oorzaak voor dit beleid is het andere juridische kader in het verband met het witwassen van geld waarbinnen de exploitanten van de met ons samenwerkende kiosken moeten functioneren en deze beperkingen zijn vaak veel strenger dan die in Israël. Gelet op zo´n verzoek van een eerste leverancier van kiosken waarmee we samenwerken op het gebied van de geldbemiddeling - en in zijn geval en in het geval van anderen in de toekomst - zullen wij - als die leverancier voldoende kan aantonen dat de overheidsorganen in het land waar hij geregistreerd is, zo´n overzicht verlangen - op diens verzoek zo´n overzicht opsturen, maar uitsluitend op het gebied van stortingen en uitbetalingen.
De geheimhouding van de historie van operaties met financiële derivaten, die voor niemand inclusief de leveranciers van met “CSANI money transfers” samenwerkende kiosken toegankelijk zijn, staat los van het feit dat wij bij CSANI zeer restrictieve procedures op het gebied van het tegengaan van witwassen hebben ingevoerd die met zekerheid veel strenger zijn dan die bij de banken worden toegepast. Alhoewel CSANI.com geen informatie over de historie van operaties met financiële derivaten aan geen belastingdienst van welk land dan ook verstrekt, maakt CSANI het haar gebruikers mogelijk om op eerlijke en geloofwaardige wijze aangifte te doen bij de fiscus en levert op verzoek van haar gebruikers een volledige historie van alle transacties met een balans aan.

Soorten rekeningen


In principe biedt het CSANI-platform twee soorten rekeningen aan: een rekening met identificatie via login en wachtwoord én een rekening met identificatie via het MAC-adres van de computer. Het eerste type rekening kan uitsluitend met behulp van het formulier onder het tabblad “manage account” geopend worden; maar een rekening met identificatie via het MAC-adres kan ook geopend worden door zich in te loggen via de computer op één van de door ons aangeboden investeringsplatforms - automatisch wordt dan in zo´n geval een rekening van het type MAC geopend in het kader van “CSANI money transfers” en tevens wordt er een hieraan gekoppelde kasrekening geopend voor derivatentransacties aangeboden door CSANI. Zowel een rekening met login-wachtwoord als een MAC-rekening kan geopend worden zonder deze te koppelen aan persoonlijke gegevens. Je persoonlijke gegevens kunnen er later aan gekoppeld worden - door gebruik te maken van ons contactformulier onder het tabblad “manage account” óf de gegevens worden er automatisch aan gekoppeld tijdens het storten op de bankrekening. Als de persoonlijke gegevens eenmaal gekoppeld zijn aan de betreffende rekening, dan is er vanaf dat moment geen mogelijkheid meer de naam van de houder van de rekening te wijzigen. Als de persoonlijke gegevens van de houder van de rekening zijn vastgelegd, bestaat er geen mogelijkheid meer op zo´n rekening te storten vanaf andere bankrekeningen dan zulke die op naam staan van de houder van de rekening bij CSANI. Stortingen op een CSANI-rekening vanaf zulke rekeningen worden meteen teruggestuurd naar de afzenders. Het is ook niet mogelijk middelen op een andere rekening uit te betalen die niet toebehoren aan de houder van de CSANI-rekening.


1) Een rekening met “login-wachtwoord”

Het eerste soort rekening - het basistype rekening - is een standaardrekening met login en wachtwoord dat elke gebruiker individueel aanmaakt. Om zo´n rekening te kunnen openen dien je van ons contactformulier onder het tabblad “manage account” gebruik te maken. Zo´n rekening kan bij de opening geautoriseerd worden óf de autorisering kan ook op een later tijdstip gedaan worden. Je moet er wel rekening mee houden dat als er naar zo´n rekening voorafgaand aan de autorisering een overschrijving wordt gedaan, de persoonlijke gegevens van de storter van zo´n overschrijving automatisch worden gezien als de gegevens van de houder van die rekening en deze zijn dan vastgelegd. Het is niet mogelijk de eenmalig geautoriseerde gegevens te wijzigen. Zo´n wijziging kunnen wij uitsluitend in gerechtvaardigde gevallen accepteren, bijvoorbeeld als de naamswijziging bevestigd is in naar ons e-mailadres gestuurde scans van documenten.

Uitbetaling vanaf zo´n rekening kunnen naar een willekeurige IBAN-rekening ergens ter wereld gedaan worden, maar de naam van de houder moet overeenstemmen met de naam van de gebruiker van CSANI die de uitbetaling doet. Zulke beperkingen maken het onmogelijk zich op onrechtmatige wijze middelen van een gebruiker toe te eigenen van wie de login en het wachtwoord zijn gestolen.


2) Een rekening met “MAC”

Het tweede soort rekening is een rekening waarbij de gebruiker zich identificeert door middel van het MAC-adres van diens computer (“MAC” is het fysieke - hardware - adres van de netwerkkaart in elke apparatuur die aan het netwerk wordt aangesloten). Dit uitzonderlijke soort rekening hebben we gecreëerd omdat een grote groep gebruikers - hoofdzakelijk in landen zonder fiscale lasten verbonden met het investeren in markt via financiële derivaten - klaagde over het feit dat ze bij rekeningen met login-wachtwoord elke keer hun ID-gegevens moesten invullen om zich te kunnen inloggen op een platform. Met een “MAC”-rekening log je in door te klikken op het tabblad “derivatives platforms” en kies je voor het inloggen op de “MAC”-rekening en ... klaar ben je. Je hoeft geen login of wachtwoord in te vullen. Vergelijkbaar is het bij stortingen en uitbetalingen - stortingen doen we door te storten op de IBAN-rekening van CSANI.com onder vermelding van het MAC-adres van je computer, en uitbetalingen kunnen we doen via de computer met het betreffende MAC-adres en dan kun je al uitbetalen op een bepaalde rekening.

Om de veiligheid van onze gebruikers te kunnen garanderen, moet de houder van de rekening waarop wij geld uitbetalen van de “MAC”-rekening dezelfde persoon zijn van wiens rekening uit de eerste storting op de “MAC”-rekening heeft plaatsgevonden. Net zo is het bij elke storting op de “MAC”-rekening die van andere afzenders komt, dan degene die de eerste storting heeft gedaan, deze worden automatisch teruggestuurd naar de afzenders. Het is dezelfde manier van koppeling van persoonlijke gegevens van de houder aan de rekening als bij rekeningen van het type login-wachtwoord. Aanvullend kan via het formulier onder het tabblad “manage account” een “MAC”-rekening met een directe koppeling aan de persoonlijke gegevens van de houder geopend worden.

Rekening van het type “MAC” zijn onveilig gelet op de beveiliging van de privacy van de gebruiker, want als het MAC-adres in handen komt van personen die ervan houden anderen voor de gek te houden, dan kan die persoon met zijn computer net doen alsof hij hetzelfde MAC-adres heeft als wij en zich voordoen als ons en transacties op het investeringsplatform CSANI afsluiten. Ondanks dit veiligheidsrisico zijn de “MAC”-rekeningen steeds populairder en veel mensen kiezen voor het gemak van een “MAC”-rekening ten koste van de veiligheid dat zich zeker op een lager niveau bevindt dan bij een rekening met login-wachtwoord. “MAC”-rekeningen zijn niet alleen populair in landen zonder fiscale lasten verbonden met het investeren in kapitaalmarkten. Ze zijn het ook in landen met beduidende fiscale restricties. Het komt zelfs voor dat meerdere personen één “MAC”-rekening delen om op de financiële derivatenmarkt te investeren en dit is volledig legaal in het kader van de betreffende jurisdictie voorzover deze personen daadwerkelijk op eerlijke wijze hiervan aangifte doen bij de fiscus en niet proberen hun daadwerkelijke inkomsten uit speculatie op het investeringsplatform CSANI te verhullen.

Soorten client-side platforms


De afzonderlijke soorten applicaties voor de klant waarmee deze transacties in investeringssysteem CSANI kan afsluiten, noemen we “Derivatives Platforms”. Van de kant van de server maakt dit geen verschil en de afzonderlijke investeringsplatformen visualiseren slechts op een andere manier het afsluiten en het uitvoeren van transacties. De soorten investeringsplatforms beschikbaar voor de beide soorten hierboven beschreven rekeningen kun je bekijken door te klikken op “demo inside WWW” of “demo full screen” onder het tabblad “Derivatives Platforms” waar je na het inloggen op elk van de client-side platforms over virtuele 1000 EUR beschikt. Daadwerkelijke investeringsplatforms - niet ter demonstratie van het CSANI investeringssysteem - zijn in principe gelijk aan elkaar, met dien verstande dat de middelen die zich daarop bevinden werkelijke bedragen zijn die door de gebruikers van het “CSANI money transfers”-systeem gestort zijn.
Onderaan de pagina onder het tabblad “Derivatives Platforms” kan je kennis nemen van een volledige handleiding voor elk van de door ons aangeboden investeringsplatforms, de voorwaarden voor het afsluiten van transacties en de visualisering van uitbetaling - het volstaat om op de icoon van het betreffende investeringsplatform te klikken.

Systeemvereisten voor de investeringsplatforms


Elke van de investeringsplatforms aangeboden door CSANI is tijdens zijn gehele functioneringscyclus tenminste aan één van de server met noteringen van CSANI en aan één server met gegevens met betrekking tot de rekening aangesloten. Omdat de noteringen voor elke klant in realtime aangeleverd worden, hebben wij de omvang van andere door ons verstuurde informatie drastisch beperkt tot valutanoteringen en een bepaald aantal kenmerkende factoren van ons systeem. Dientengevolge moet er van de kant van de client-side applicatie een heleboel berekeningen uitgevoerd worden om op juiste wijze het uitbetalingsniveau van de afzonderlijke opties te kunnen bepalen. Om deze redenen absorberen de investeringsplatforms van CSANI een groot deel van de werktijd van de processor in jouw computer en daarom adviseren wij computers met niet minder dan een dual-core processor met tenminste 2.5 GHz clocksnelheid en tenminste 3GB RAM.

Alle client-side applicaties van CSANI werken in Java. Als je Java nog niet geïnstalleerd hebt, dan kun je het hier downloaden: JAVA. De vereiste versie van Java is tenminste 6.0

Weergave „actual best trades”


Op de startpagina van csani.com onder het tabblad “actual best trades” laten we zien hoeveel je zou hebben kunnen verdienen, als je op een op de grafiek aangegeven moment een bepaald soort investering met behulp van het investeringsplatform CSANI had gedaan. Het is een soort tutorial om te laten zien hoe je geld kan verdienen op het investeringsplatform CSANI en het dient er ook toe om onze potentiële klanten over te halen van onze diensten gebruik te maken.
Meer in dit document.

Provisie


Het investeringsplatform CSANI vraagt geen provisie voor afgesloten transacties op de markt van financiële derivaten. Onze winst zit in de prijs van de optie die de gebruikers betalen om deze te verkrijgen (deze prijs is in het client-side programma aangegeven als “inzet”). Wij doen ons best de prijs van de optie niet groter te laten zijn dan 10% in verhouding tot de prijs van de gemiddelde toekomstige waarde die verwacht wordt voor de betreffende optie. Wij behouden ons echter het recht voor de prijs voor de optie zelfs tot 20% boven de toekomstige verwachte waarde aan te passen, als uitsluitend voordelige transacties van de gebruikers van het CSANI-platform op beduidende wijze de door ons aangehouden reserves als garantie voor de uitbetalingen aan onze klanten worden uitgedund. Als gedurende een langere periode klanten van ons systeem transacties afsluiten die voor hen ongunstig zijn, dan verplichten wij ons er ook toe de provisie inbegrepen in de prijs van de optie zelfs te verlagen tot ca.1%.

Met andere woorden - CSANI vraagt geen provisie van zijn gebruikers voor het afsluiten van transacties op de markt van financiële derivaten, maar in ruil daarvoor behouden wij ons het recht voor de niveaus te bepalen waarop afzonderlijke opties een voor hen kenmerkende uitbetaling bereiken. En dus - als een investeerder in het CSANI-platform op bepaalde niveaus gelet op een enorm aantal willekeurig afgesloten transacties zijn rekening tot het oorspronkelijke niveau teruggebracht heeft, dan waren de daadwerkelijke niveaus van de afzonderlijke uitbetaling iets hoger (respectievelijk lager - voor put-opties), om infrastructuur van CSANI in stand te houden.

Let wel: wij zijn niet in staat onze niveaus van uitbetaling te veranderen als de klant de transactie al heeft afgesloten. Vanaf het moment dat je op “BET+” of “BET-” klikt, kun je er zeker van zijn dat het op het moment van afsluiten van de transactie weergegeven niveau van uitbetaling van de door jouw gekochte optie hetzelfde zal zijn tot op het moment van uitoefening. De niveaus van uitoefening van de aan jou aangeboden opties veranderen we alleen als je op het investeringsplatform geen enkele transactie hebt openstaan.

De samenwerking met 4Look


4 Look - le contact
1300 Wavre,rue Sente de Morsaint 54, Belgique
téléphone: +32493888225
e-mail: 4lookbe@gmail.com


Adresse de correspondance:
RUE SAINT SAENS 5
1420 BRAINE-L'ALLEUD
TEL. +32/2/735.60.42

Ter informatie: op het moment zijn kiosken van 4Look uitsluitend op de Belgische en Franse markt toegankelijk. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de producent 4Look.

De toekomst


CSANI is de auteur van twee onafhankelijke patentaanmeldingen op het gebied van het aanbieden van financiële derivaten. In het bijzonder zijn de twee navolgende technische oplossing beschermd:

1) de toepassing van opties met discrete uitbetalingsstructuren, de visualisering van uitbetalingsstructuren van de opties en de looptijd ervan met behulp van grafieken en de naast de grafieken geplaatste uitoefeningsniveaus en de uitbetalingen overeenkomstig deze niveaus binnen een transactieplatform van een broker. Deze techniek berust op het weergeven van een grafiek voor de gebruiker in realtime en tegelijkertijd naast deze grafiek zijn aan de zijkant van deze grafiek de uitoefeningsniveaus van de opties tevens in realtime aangegeven. Deze techniek omvat tevens het verschuiven van het horizontale gedeelte dat de looptijd van de optie weergeeft langs de grafiek op het moment dat de gebruiker in het bezit van zo´n optie is en - op het moment van uitoefening van de optie - een visuele markering van het hoogste niveau van uitbetaling op de grafiek op het moment van uitoefening van de optie en hierbij is deze uitbetaling gelijk aan de uitbetaling in geld voor deze optie;

2) een techniek die berust op het visualiseren van de looptijd en de uitbetaling van een willekeurig financieel derivaat met behulp van animaties bekend uit kansspelen. Een voorbeeld van zo´n toepassing zijn visualiseringen van de looptijd van een optie zoals toegepast op investeringsplatformen van de broker CSANI die de looptijd van een optie kunnen visualiseren en hun uitbetaling met behulp van zogenaamde “fruitautomaten” die tot nu toe alleen bekend zijn uit de kansspelwereld. Op het moment dat de optie verkregen wordt, beginnen de rollen te draaien, en op het moment van uitoefening stoppen de rollen en geven precies dezelfde winnende combinatie weer, als men gewonnen zou hebben met de optie;

Gelet op de inhoud van het patent zoals omschreven in punt 2) zullen wij op het moment dat wij een beschermingsperiode verkrijgen, de enige instantie ter wereld zijn die het recht heeft financiële instrumenten te visualiseren op een manier die tot nu toe alleen bij kansspelen het geval was.

In het bijzonder hebben we al plannen om door het lot bepaalde elementen verbonden met gebeurtenissen op de financiële markten te vervangen door sportieve kaartspelen die door het lot bepaalde elementen bevatten (zoals bijvoorbeeld Poker), we zijn in staat om bijna alle traditionele casinospelen te baseren op de logica van financiële instrumenten, op zo´n wijze dat de uitbetalingsstructuur van een nieuw spel identiek zal zijn aan die van het originele kansspel.
Gelet op het feit dat wij voor het voeren van activiteiten op het gebied van financiële derivaten in de staat Israël gerechtigd zijn en gelet op het feit dat er voor het uitoefenen van activiteiten buiten Israël overeenkomstige licenties voor makelaarsactiviteiten vereist zijn op de plek van uitoefening van deze activiteiten, informeren wij dat we geïnteresseerd zijn in samenwerking met instellingen die over zulke plaatselijke concessies beschikken om gezamenlijk een stationair casino op te richten dat geheel gebaseerd is op de logica van financiële instrumenten.

(*)CALL is an option, with which one plays predicting that the underlying instrument’s value is going to increase and one will receive the payment (the bigger the increase, the bigger the payment).
(**)PUT is an option, with which one plays predicting that the underlying instrument’s value is going to decrease and one will receive the payment (the bigger the decrease, the bigger the payment).