Poniżej udostępniamy specjalny panel komunikacyjny przeznaczony do komunikowania się użytkowników bezpośrednio z nami. Ze względów bezpieczeństwa nie umożliwiamy wysyłania do nas żądań dotyczących skonkretyzowanego konta z poziomu adresu email, gdyż nie jest to bezpieczne z punktu widzenia możliwości przechwycenia tych danych prze osoby trzecie oraz możliwości wysłania wiadomości email podszywając się pod czyjś adres (co wielu programistów potrafi). Z tych powodów do przekazywania od użytkowników żądań udostępniamy niniejszy panel wykorzystujący najlepsze obecnie stosowane metody szyfrowania informacji.

Na żądania "set account holder details" (lub "create account" z zaznaczoną opcją "also set account holder details"), "request account statement", "request withdraw" oraz "other" odpowiadamy użytkownikowi w ciągu 24 h na zadeklarowany przez niego email (jeśli taki zadeklarował), w przypadku innych żądań wysyłamy odpowiedź na adres email wyłącznie jeśli jest to konieczne. Proszę mieć na uwadze, że wyniki zapytań o "account statement" lub informacje o postępie realizowania wypłaty wysyłamy na email zadeklarowany przez użytkownika w ciągu 24 h od momentu złożenia zapytania. NIGDY NIE WYSYŁAMY EMAILI AUTOMATYCZNYCH. Sami nie znosimy takich dostawać stąd sami też ich nie wysyłamy.

Zapytania nie dotyczące konkretnych rachunków prosimy kierować na adres: csani@csani.com

Prawidlowe dzialanie programu wymaga zainstalowania najnowszej wersji JAVA, a Twoja przegladarka nie ma jej zainstalowanej.
Jezeli chcesz teraz zainstalowac najnowsze oprogramowanie java kliknij tutaj.
W zakresie projektu "CSANI.com" International Service Invest Group Ltd. obsługiwane jest finansowo (w zakresie wpłat i wypłat) przez spółkę-córkę "CSANI INVEST AND TRADE LIMITED" zarejestrowaną w Republice Seszeli i posiadającą konto bankowe w Republice Litewskiej. Wpłaty środków należy dokonywać na rachunek:

CSANI INVEST AND TRADE LIMITED
Suite 15 1st Fl. Oliaji Trade Center Francis Rachel Str.1004 Mahe Seychelles
account number: 154467957 "Snoras Bank" Lithuania
IBAN: LT74 0075 8001 5446 7957
Bank swift code: SNORLT22
oraz poprzez następujących pośredników pieniężnych:
adres siedziby głównej banku:
A. Vivulskio Str. 7, LT-03221 Vilnius, Lithuania
AB bankas SNORAS Vilnius Branch:
A. Vivulskio 7/6, LT-03221 Vilnius, Lithuania

telefon do banku:
+ 370 5 232 7193
Proszę pamiętac, że nazwa nadawcy przelewu musi być tożsama z nazwą posiadacza rachunku. Jeżeli do rachunku nie ma jeszcze przyporządkowanej nazwy jego posiadacza, to w chwili otrzymania przez nas środków nazwa ta zostanie automatycznie ustawiona na taką, jaka przypisana była polu nadawcy przelewu.
W tytule przelewu należy podać login, jeżeli środki wpłacamy na konto typu "login-hasło" lub mac adress swojego komputera – jeśli środki wpłacamy na konto typu "mac". Jeśli jest taka możliwość, to proszę również w tytule przelewu zawrzeć pełną nazwę posiadacza rachunku tak, aby w razie pomyłki w loginie/adresie mac Wasz przelew został mimo to poprawnie przyporządkowany.