CSANI CLASSIC full reels


Platforma inwestycyjna "CSANI CLASSIC full reels" to kombinacja dwóch opcji oferowanych przez CSANI i przedstawiona w sposób znany z gier hazardowych. Uruchamiając platformę użytkownik ma przed sobą panel z pełnoekranowym widokiem na "bębny", wykresem u góry oraz przyciskami nawigacyjnymi u dołu. Klikając "SPIN" wchodzimy w posiadanie opcji CSANI takiej, w jakiej posiadanie weszlibyśmy klikając "BET" w aplikacji "CSANI main client BET+-" mając ustawiony czas trwania opcji na 1 sekundę, ilość wypłat na 22 oraz instrument bazowy jako "USD index". Zanim użytkownik przystąpi do korzystania z pełnoekranowych wersji gier z wizualizacją wygranej za pomocą bębnów rozciągniętych do całego ekranu, to radzimy właśnie najpierw zdanie sobie sprawy w jakiego rodzaju opcję inwestujemy próbując w/w kombinację ustawień w grze "CSANI main client BET+-".
W momencie podjęcia inwestycji poza zobrazowaniem tego na wykresie u góry dodatkowo zaczynają się kręcić "bębny". W momencie ustalenia się wypłaty opcji bębny stopniowo zatrzymują się dając kombinację z taką dokładnie wypłatą jak ta ustalona przez opcję. Ponadto w miarę zatrzymania się bębnów na zbliżeniu wykresu znajdującym się po prawej stronie od bębnów wyświetla się zbliżenie całego czasu życia opcji od momentu jej zakupu do wykonania. Na zbliżeniu naniesione są ponadto 22 poziomy wykonania opcji dzięki czemu dokładnie widać w którym miejscu opcja się wykonała i jaka wypłata się z tym wiązała.

Wciśnięty przycisk "auto spin" ma takie samo działanie jak trwale wciśniety przycisk "BET" w aplikacji "CSANI main client BET+-" i z poziomu systemu CSANI jest on tak samo rozpoznawalny.


Każda "gra" będąca wizualizacją wypłaty opcji w momencie ustalenia się wypłaty opcji wybiera dla wysokości tej wypłaty kolejną kombinację bębnów z puli tych kombinacji bębnów, które dają taką właśnie wypłatę. Każda "gra" bębnowa posiada u nas ściśle określone "bębny" – tzn. ilość kolejnych ikon na każdym z "bębnów" jest ściśle określona i stała. Każdy bęben kręcąc się wyświetla listę swoich ikon od początku do końca i będąc przy ostatniej ikonie jako następną wyświetla pierwszą z listy. Dla każdej gry bębnowej takiej jak niniejsza "CSANI CLASSIC full reels" dla każdej możliwej wypłaty opcji przechowujemy listę kombinacji pozycji bębnów takich, żeby nadawały grze bębnowej wypłatę równą uzyskanej z opcji. Z sposobem w jaki wybieramy kombinację bębnów właściwą dla danej wypłaty opcji możecie się Państwo zapoznać w niniejszym dokumencie.

Samą wysokość wypłaty ustala sama opcja CSANI i znajomość tego jak ułożą się "bębny" dla takiej wypłaty nic specjalnie nie wnosi, w razie jednak jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani tym algorytmem radzimy zapoznać się właśnie z powyższym dokumentem.

Dla niniejszej "gry" w obrębie danej lini wygrywającej ikony dają wypłatę wyłącznie jeśli ustawione są od lewej do prawej licząc od lewej krawędzi.

W przypadku, kiedy posiadana przez nas opcja dała niezerową wypłatę mamy możliwość zdwukrotnienia naszej wygranej lokując wygrane środki w kolejną opcję. Aby tego dokonać należy po ustanowieniu i wyświetleniu wygranej kliknąć przycisk "Gamble", który pojawi się w tym przypadku tuż obok przycisku "BET". Kliknięcie tego przycisku spowoduje przejście do widoku kart. Widok kart generalnie opiera się o logikę opcji, w której posiadanie moglibyśmy wejść korzystając z platformy "CSANI main client BET+ BET-" i ustawiając opcję na czas trwania 1 sekunda, 1 możliwą wypłatę oraz instrument bazowy "USD index". Kwotę "wygraną" w widoku bębnowym stawiamy w tym przypadku jako stawkę takiej opcji i klikając "BLACK" wchodzimy w posiadanie opcji CALL (czyli tak samo jak gdybyśmy kliknęli "BET+"), natomiast klikając "RED" wchodzimy w posiadanie opcji PUT (czyli tak samo jak gdybyśmy kliknęli "BET-"). W momencie ustalenia się wypłaty opcji w środkowej części ekranu pokazuje się karta takiego koloru jaki odpowiednio się ustalił w wyniku logiki przedstawionej powyżej (jeśli transakcja zakończyła się dla nas pomyślnie, to ustawia się karta koloru takiego na jaki kliknęliśmy wchodząc w posiadanie opcji, natomiast jeśli wypłata opcji ustaliła się na "0", to wyświetli się karta koloru przeciwnego). Wygrane z opcji o takiej właśnie strukturze można reinwestować, co potocznie nazywa się "podbijaniem". W ten sposób możemy wygraną kwotę zdwukratniać kilka razy, maksymalnie pięć razy. Proszę jednak pamiętać, że jeśli inwestycja w taką opcję binarną okaże się dla nas niekorzystna, to proszę mieć na uwadze często wysoką stawkę jaką inwestuje się wchodząc w jej posiadanie i proszę mieć na uwadze możliwość jej utraty jeśli inwestycja okaże się nietrafna.

Z uwagi na fakt, że dla każdego z dwóch możliwych wyświetlanych kolorów kart (czarny lub czerwony) mogą być wyświetlane dwie różne figury (pik i trefl dla czarnych oraz kier i karo dla czerwonych), to aby wybrać jedną z tych dwóch możliwości stosujemy algorytm analogiczny do tego stosowanego w przypadku bębnów, z którym zapoznać można się w niniejszym dokumencie (wybór kart opisany jest w punkcie 4.). Również jak w przypadku bębnów nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia wygranych i ich wysokości, jeśli jednak ktoś jest zainteresowany tym algorytmem, to opisany on jest w powyższym dokumencie.