CSANI main client BET+-


"CSANI main client BET+-" to druga platforma kliencka przeznaczona do składania zleceń na rynku instrumentów pochodnych oferowana przez CSANI. Dwa przyciski "BET+" oraz "BET-" zastąpiono w niej jednym przyciskiem "BET". Działanie tego przycisku jest takie, że stawkę ustawioną aktualnie przyciskiem "Stawka" dzieli się przez dwa i za powstałe w ten sposób kwoty kupuje się opcje CALL taką jaką kupowalibyśmy korzystając z przycisku "BET+" oraz opcję PUT taką jaką kupilibyśmy przyciskiem "BET-". Zmieniając kwotę jaką decydujemy się przeznaczyć na zakupiona opcję przyciskiem "Stawka" odpowiednio zmieniamy kwoty, które opcja ta może "wypłacić". I tak łatwo zauważyć, że są one odpowiednio dwukrotnie mniejsze niż w przypadku pierwszej platformy (CSANI main client BET+ BET-), bierze się to z faktu, że każda z kupowanej wewnątrz tej platformy opcji to tak na prawdę "połówka" opcji BET+ oraz "połówka" opcji "BET-". Aby zaznaczyć indywidualność platformy poziomy wypłat naniesione po prawej stronie wykresu oraz strzałki te poziomy zaznaczające rysujemy niebieskim kolorem, a nie – jak w przypadku opcji BET+ i BET- zielonym i czerwonym.
Pozostałe funkcjonalności platformy, a zwłaszcza działanie przycisków nawigacyjnych powyżej linii przycisku "BET" są identyczne jak w przypadku pierwszej platformy (CSANI main client BET+ BET-).

Zaletą opcji oferowanych przez niniejszą platformę jest ich niewrażliwość na ryzyko kursowe i uzależnienie wypłaty wyłącznie od zmienności instrumentu bazowego. Nie ważne jest w którym z kierunków podąży instrument bazowy w trakcie trwania naszej opcji – ważne jest tylko, żeby w trakcie trwania opcji jej cena uległa znacznej zmianie w którymkolwiek kierunku.

Zachęcamy przede wszystkim profesjonalnych spekulantów do korzystania z instrumentów oferowanych przez niniejszą platformę. Nie istnieje na rynku instrument pozwalający na równie profesjonalnie zarządzanie ryzykiem krótkoterminowej wariancji rynku walutowego co oferowane przez nas opcje.