CSANI NEON client platform


Platforma inwestycyjna "CSANI NEON client platform" z punktu widzenia obsługi i możliwości niczym nie różni się od platformy inwestycyjnej podstawowej (CSANI main client BET+ BET-), , jedyna różnica jaką niesie ze sobą to sposób wizualizowania samej transakcji jak i "wygranej" pieniężnej jaką transakcja ze sobą niesie.
I tak – w momencie nabywania którejś z opcji "BET+" lub "BET-" na małym panelu, na którym umieszczone są tzw. "bębny" bębny te zaczynają się kręcić. W momencie ustalenia się wypłaty opcji bębny przestają się kręcić i ustala się na nich taka kombinacja ikon, aby związana z nią wypłata pieniężna określona w niniejszym regulaminie gry wynosiła dokładnie tyle ile wynosi wypłata opcji.


Każda "gra" będąca wizualizacją wypłaty opcji w momencie ustalenia się wypłaty opcji wybiera dla wysokości tej wypłaty kolejną kombinację bębnów z puli tych kombinacji bębnów, które dają taką właśnie wypłatę. Każda "gra" bębnowa posiada u nas ściśle określone "bębny" – tzn. ilość kolejnych ikon na każdym z "bębnów" jest ściśle określona i stała. Każdy bęben kręcąc się wyświetla listę swoich ikon od początku do końca i będąc przy ostatniej ikonie jako następną wyświetla pierwszą z listy. Dla każdej gry bębnowej takiej jak niniejsza "CSANI NEON client platform" dla każdej możliwej wypłaty opcji przechowujemy listę kombinacji pozycji bębnów takich, żeby nadawały grze bębnowej wypłatę równą uzyskanej z opcji. Z sposobem w jaki wybieramy kombinację bębnów właściwą dla danej wypłaty opcji możecie się Państwo zapoznać w niniejszym dokumencie.

Samą wysokość wypłaty ustala sama opcja CSANI i znajomość tego jak ułożą się "bębny" dla takiej wypłaty nic specjalnie nie wnosi, w razie jednak jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani tym algorytmem radzimy zapoznać się właśnie z powyższym dokumentem.Spośród wszystkich "gier" oferowanych przez nas "CSANI NEON client platform" wyróżnia się o tyle, że wykres historyczny instrumentu bazowego wraz z strukturą wypłaty widzianą po jego lewej stronie nie skalują się tak jak w reszcie naszych platform (czyli w sposób umozliwiający widzenie zarówno całej historii instrumentu bazowego jak i struktury wypłaty), ale w tym wypadku cała oś rzędnych przeskalowana jest tak, aby struktura wypłaty widziana po prawej wypełniała w pionie możliwie cały dostępny w pionie obszar.
Skutkiem takiego skalowania jest często niewidoczność całej historii takiej na jakiej widoczność pozwala szerokość ekranu, ale za to struktura wypłaty wyświetlana po prawej stronie wizualnie "nie skacze" wraz ze zmianami kwotowania instrumentu bazowego i dzięki temu mniej drażni oko.
Wyjątkiem jeśli chodzi o przeskalowywanie osi rzędnych wykresu jest struktutra wypłaty z jedną możliwą wypłatą. Tutaj oś rzędnych skalowana jest tak, aby kurs "spot" instrumentu był dokładnie pośrodku pionowego obszaru zajmowanego przez wykres, a poziomy wypłaty opcji znajdowały się w około 1/10 pozostałego w pionie obszaru po obu stronach.